A projekt átfogó célja, hogy a projekt tématerületén nemzetközi együttműködéssel környezeti szennyezők felszámolására irányuló célzott kémiai és biológiai alapkutatási eredmények szülessenek, melyek növelik a Debreceni Egyetem szellemi potenciálját.

További célja, hogy alapkutatási eredményeivel hozzájáruljon az innovációs lánc kiépüléséhez, a környezetvédelmi stratégiai döntések és a jövőbeli környezetvédelmi kutatási programok irányvonalának meghatározásához.

A projekt közvetlen szakmai célja olyan kémiai, fizikai és biológiai módszerekkel és eljárásokkal összefüggő kutatások, melyek révén a környezetbe jutó szerves és szervetlen szennyezők lebonthatók, esetleg kevésbé káros formába hozhatók, illetve teljesen vagy részben ártalmatlaníthatók. A projektben elsődlegesen vizsgálandó szennyezők köre: gyógyszerek és metabolitjaik, halogénezett alifás szénhidrogének (pl. diklór-etán, vinil-klorid), halogénezett aromás szénhidrogének, utóbbiak között kiemelten halogénezett fenolok, valamint toxikus fémek (pl. nikkel, gadolínium, mangán). A projekt által érintett szennyezett közegek: felszíni és rétegvizek, szennyezett talajokból származó vizek.

A projekt két módon is interdiszciplináris. Egyrészt mélységében, hiszen a molekuláktól a valós életjelenségekig folynak vizsgálatok, másrészt szélességében, mivel a kutatások a fizika, kémia és biológia területét egyaránt átfogják. A projekt célzott alapkutatás jellegű, de a régió nagy és kisvállalkozásaival is együttműködünk, és fejlesztési lehetőséget kínálunk számukra.