A projekt átfogó célja, hogy a projekt tématerületén nemzetközi együttműködéssel környezeti szennyezők felszámolására irányuló célzott kémiai és biológiai alapkutatási eredmények szülessenek, melyek növelik a Debreceni Egyetem szellemi potenciálját.
A projekt további célkitűzése, hogy alapkutatási eredményeivel hozzájáruljon az innovációs lánc kiépüléséhez, a környezetvédelmi stratégiai döntések és a jövőbeli környezetvédelmi kutatási programok irányvonalának meghatározásához.

A projekt konkrét céljai

  • K+F tevékenységekhez szükséges HR kapacitások minőségi és mennyiségi fejlesztése

Konkrét cél kiemelkedő teljesítményekre képes ENVIKUT csoport létrehozása és működtetése, a csoport tagjainak képzése és utánpótlása, akik optimális feltételek között dolgozva képesek nemzetközi szintű publikációk megalkotására, versenyképes, pályázati vagy ipari bevételt generáló kutatások folytatására és nemzetközi díjak elnyerésére, széleskörű együttműködésre hazai és külföldi kutató társintézményekkel, valamint az iparral. A tehetséggondozás és a tudományos rendezvények és képzéseken való részvétel biztosítása hozzájárul a humán erőforrás minőségi fejlesztéséhez.

  • Fiatal kutatók bevonása, számukra a téma ajánlása, tehetségek segítése

Elő kívánjuk segíteni a következő kutatói nemzedék szellemi potenciáljának kibontakozását, nemzetközi szereplésének biztosítását. A projekt folyamán lehetőséget biztosítunk a tehetséges hallgatók, PhD hallgatók és fiatal kutatók estében a projekt témájához kötődő témaválasztásra, amennyiben TDK dolgozathoz, disszertációhoz, versenyen való részvételhez vagy publikációhoz szükséges. A képzés színvonalának emelését elősegíti a tapasztalt kutatók illetve a nemzetközi kutatóélet elismert tagjainak bevonása. Reményeink szerint a projektben részt vevő fiatal kutatók eredményessége javul, értve ezen elsősorban a disszertációk színvonalát és a publikációs erősséget.

  • A K+F+I tevékenységhez szükséges infrastruktúra és szolgáltatások beszerzése és biztosítása

Bár a Debreceni Egyetem – kutatóegyetemi mivoltából eredően – országos szinten alapvetően jól ellátottnak tekinthető eszközökkel, sajnos meg sem közelíti az európai-, illetve a világszínvonalú kutatóhelyek infrastrukturális felszereltségét. Ezért a pályázat során beszerezni kívánjuk azokat a berendezéseket, amelyek jelen kutatás során nélkülözhetetlenek és más forrásból jelenleg nem fedezhető a beszerzésük. A csoportok szükségletei közötti esetleges átfedések a projekt előkészítési szakaszában olyan módon kerültek rendezésre, hogy a beszerzésre kerülő eszközöket a kutatócsoportok közösen használhatják a célzott alapkutatás megvalósítása érdekében.
A kutatási szolgáltatások alatt elsősorban a kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztése, kutatási és nemzetközi hasznosulást segítő technológiatranszfer és tudástranszfer fejlesztése, akcelerátor funkció felvállalása értendő a projekt keretében.

  • Hallgatók bevonása a projekt eredményeinek az oktatásba való integrálásán keresztül

Az oktatásban is részt vevő kutatók a hallgatók széles csoportja számára is elérhetővé tehetik a kutatás eredményeit, amivel biztosítható az innovatív szellemiség hosszútávú megjelenése a projekt fókuszterületén.

  • Vállalkozások bevonása az elért eredmények gazdasági szektorba való közvetítésére

A projektben részt vesznek azok a vállalkozások, amelyek földrajzilag a régió, témában pedig a környezetvédelem, környezetbiztonság, környezettechnológia témakörében a legsikeresebbek és közreműködésük elősegíti a projekt eredményeinek becsatornázását az ipari szektorba. A technológiatranszfer tevékenység során megszólítunk további - az alapkutatási eredmények hasznosításában potenciálisan érdekelt - gazdasági szereplőt.

  • A Debreceni Egyetem szakmai ismertségének és elismertségének növelése

A kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztése, a fiatal kutatók képzése és nemzetközi rendezvényeken való részvétele, a K+F projektek eredményeinek nemzetközi szinten való megjelenítése és külföldi kutatóintézetekkel való szorosabb együttműködés az ENVIKUT team súlyát és eredményeinek ismertségét és elismertségét hozhatják.
Elősegíthetik a későbbi kutatási projektekben a partnerek érdeklődésének felkeltését, a pályázatokon való sikeres részvételt.

 

Vissza a főoldalra