A projekt közvetlen célcsoportjai
A kutatási tevékenység közvetlen résztvevőit a kutatócsoportok alkotják, akik egymás eredményeire építve, egymás tevékenységét támogatva valósítják meg a kutatási tervben foglaltakat.
A projekt megvalósításban szerepet vállaló összesen 63 oktató-kutató, valamint további 10 kutató, akik a projekt megvalósítása során kapcsolódnak az ENVIKUT teamhez a TTK oktatói állományának (195 fő, a 2011. decemberi adatok alapján) több mint harmadát jelenti. Számukra a projekt nemcsak a kutatói team munka feltételeit teremti meg, illetve fejleszti tovább, de a nemzetközi tudományos életben történő megjelenést, a nemzetközi kapcsolatok további fejlesztésének lehetőségeit is.
A projekt megvalósításában részt vevő kutatócsoportok közvetlen haszonélvezői mindazon humánerőforrás-fejlesztési projektelemeknek is, melyek a kutatócsoportokhoz kapcsolódó kutatási asszisztencia és kutatásmenedzsment bázisának megerősítését célozzák, hozzájárulva ahhoz, hogy a kutatók idejük nagyobb részét tudják kizárólag a kutatási feladatokra fordítani.
Ugyanakkor a kutatási asszisztencia kompetencia és készségfejlesztése természetesen az ezen a területen foglalkoztatott dolgozók rendelkezésére álló tudástőkék is növeli (8 fő).

Az alapkutatási tevékenységek közvetlen haszonélvezői továbbá a projektbe bevont nemzetközi kutatók, illetve tanácsadók (összesen kb. 18 fő), akik a projektben vállalt tevékeny szerepükön keresztül nemcsak nemzetközi kapcsolati hálójukat erősítik meg, de tudományos renoméjukat is növelik.

A kutatócsoportok projekt keretén belüli fejlesztése fiatal kutatók számára teremt lehetőséget arra, hogy egy kutatói csoport működéséről közvetlen tapasztalatokat szerezzenek, kutatói tevékenységük folytatásához teret, témát és lehetőséget találjanak. A projekt alapkutatása elsősorban számukra nyújt kiváló lehetőséget arra, hogy tudományos publikációs listájukat bővítsék, a kutatói csoportok támogatásával kutatói mentorálásban részesüljenek. A projekt megvalósításában összesen 45 fiatal kutató vesz részt, közülük 24 folytat jelenleg PhD tanulmányokat, így a projekt közvetlenül érinti a 129 TTK-s PhD hallgató közel 20 százalékát (2011. decemberi adatok alapján).
A Debreceni Egyetem tehetséggondozási elhivatottságával összhangban az ENVIKUT projekt további 10 egyetemi hallgató közvetlen bevonását is tervezi a projekttevékenységbe, akik az alapkutatás szolgáltatta tudományos adatok, tevékenységekre építve jó eséllyel vesznek majd részt az olyan jellegű országos megmérettetéseken is, mint amilyenek pl. az Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásai, de ezen túlmenően a hagyományos képzési programjukat is színesíthetik, gyakorlati tapasztalatokat szerezve.
A TTK nemcsak a fentieken keresztül jelenik meg a projekt közvetlen haszonélvezői között, de a tudománymenedzser képzésben illetve továbbképzésben részesülő alkalmazottak révén is. Ilyen jellegű képzésben a projekttervek alapján két fő szerezi meg az ahhoz szükséges ismereteket, hogy az intézmény tudománykommunikációs tevékenységeit, szabadalmaztatással kapcsolatos feladatait, forráslehívó potenciálját tovább erősítse.

A projekt közvetett célcsoportjai
A Debreceni Egyetem Természettudományi Karán 3578 hallgató folytat tanulmányokat, akiket ugyan a pályázati programban foglalt tevékenységek és fejlesztések közvetlenül nem érintenek, de akik az oktatók és diáktársaik munkája és közreműködése révén közvetett haszonélvezői a projekt eredményeinek és hatásainak. Ezek között van az a közel 250 fő külföldi egyetemi és PhD hallgató, akik a projekt révén létrejött eredményekről információt kapnak és hazaviszik hazájukba. Nemcsak az alapkutatási eredmények oktatási anyagba való beépülésén keresztül szerezhetnek naprakész és a régió tudományos igényeihez illeszkedő ismereteket, de az ahhoz kapcsolódó tudományos rendezvények is tudásuk bővülését támogatják.
A Kar nemzetközi kapcsolatainak, nemzetközi jelenlétének és ismertségének erősödése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy hallgatói számára még könnyebbé váljon a munkaerő-piaci integráció, melynek haszonélvezői között nemcsak jelenlegi, de a Kar jövőbeli hallgatói is szerepelnek.
A közvetett célcsoporthoz kell sorolnunk ezen túlmenően azokat a középfokú oktatási intézményekben tanító pedagógusokat, akik a projekt kommunikációs célcsoportjainak egyikeként frissíthetik és bővíthetik szakismeretüket, (ismét) bekapcsolódhatnak a tudományos vérkeringésbe, illetve népszerűsíthetik a természettudományos szakokat a most középiskolás, a későbbiekben leendő egyetemi hallgatók körében.
A projekt fejlesztései – különös tekintettel a tudománykommunikáció, tudománymenedzsment szolgáltatások fejlesztésére – közvetetten a Debreceni Egyetem oktatóinak, kutatóinak teljes közösségét érintik.
Ugyan a projektnek a piaci felhasználás felé közvetlenül mutató tevékenysége – a célzott alapkutatás jellegéből kifolyóan - nincs, az alapkutatási eredmények továbbvitelében érdekelt környezetvédelmi ipar piaci szereplői jelentős termékfejlesztés lehetőségéhez jut(hat)nak hozzá. E potenciál ráadásul nemzeti szinten is hasznosítható, lévén, hogy a korábbi fejezetekben már vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítéséhez járulhat hozzá.
Mint azt a korábbi fejezetekben jeleztük, a felszín alatti vízkészletek a megye területén sérülékenyek, több helyen szennyezőktől veszélyeztettetek. Az alapkutatás eredményeinek későbbi, hosszú távú felhasználása a vízbázis védelmének, tisztítási technológiájának lehetséges fejlesztésén keresztül ezek teljességét érinti, s így a projekt közvetett célcsoportjához tartozóként kell kezelnünk a megye települési, ill. területi önkormányzati testületeit illetve az érintett vízbázisokat használó lakosságot.
A lakosság életére akkor lehet hatással jelen projekt, s annak kutatási szakasza, ha a későbbiekben annak eredményeit a régió kémiai, biotechnológiai és környezetvédelmi termelő és szolgáltató szervezetei integrálni tudják alkalmazott technológiai fejlesztéseikbe, így e vállalkozásokat is a közvetett célcsoportok között kell említenünk.

 

Vissza a főoldalra